O projekcie

Dzięki funduszom unijnym Gmina Tuchomie realizuje pn. „Społeczeństwo informacyjne – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie”. Projekt realizowany jest z EFFR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z działania 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Głównym celem Projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców Gminy Tuchomie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Wsparciem zostało objętych 30 gospodarstw domowych oraz jednostki podległe beneficjentowi (8 świetlic wiejskich, 2 szkoły oraz Gminny Ośrodek Kultury – w ramach działań koordynacyjnych)  które otrzymały sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu.

Spotkanie informacyjne uczestników projektu

Podczas spotkania informacyjnego przedstawiony został główny cel projektu oraz warunki uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu. Na zakończenie spotkania każdy z uczestników otrzymał gadżety promocyjne w celu promowania projektu.

Zbiorowa fotografia uczestników projektu

Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniu, które obejmowało podstawy budowy komputera, informacje o systemie operacyjnym, naukę posługiwania się myszką i klawiaturą, korzystanie z internetu uwzględniające głównie strony www, komunikatory i pocztę elektroniczną.

Szkolenie z obsługi komputera i korzystania z Internetu

 

Dodaj komentarz